Par- og familieterapeut Nanna Hauch bruger egne erfaringer til at hjælpe globalt mobile danskere

Artikel Mød en udlandsdansker

Manglende muligheder for at finde råd, og hendes børns reaktioner på at vende hjem fra en udstationering, blev den afgørende katalysator for par- og familieterapeut Nanna Hauch. Hun valgte at skifte karrierevej, og bruger nu sine egne erfaringer som udlandsdansker til at hjælpe globalt mobile danskere.

Par- og familieterapeut Nanna Hauch har idag specialiseret sig i at hjælpe globalt mobile familier, hvor hun bruger sine egne erfaringer som udlandsdansker til at hjælpe andre i samme situation.

Af David Laungaard Lose

Det, der startede som ”en længsel efter eventyr udenfor landets grænser”, har i dag ført til at Nanna Hauch bruger sine egne erfaringer til at rådgive andre ”globalt mobile familier”, som hun selv kalder det, så familierne kan blive bedre til at navigere i omvæltningerne, både når de rejser ud og vender hjem igen.

Nanna Hauchs liv som udlandsdansker startede, da hun som ung studerende fik et stipendium til et ophold på et College i USA. Da opholdet sluttede, var Nanna Hauch meget i tvivl om, hun skulle blive i USA eller vende hjem til Danmark. I sidste ende besluttede hun sig for at vende hjem, men hun var også overbevist om, at hendes udenlandske eventyr ikke var slut. I løbet af de kommende år har denne eventyrlyst bragt Nanna Hauch og hendes familie vidt omkring: ” jeg har boet i Paris, jeg har læst i Nice, jeg har boet i Schweiz. Der var vi i knap seks år”. Efter opholdet i Schweiz besluttede familien at vende tilbage til Danmark.

Særligt efter det sidste ophold i Schweiz havde familien svært ved at tilpasse sig livet i Danmark. Familien havde svært ved at finde en med viden og erfaring omkring expatlivet, og de stod derfor selv med alle de personlige udfordringer, samtidig med at de skulle håndtere de andre beslutninger, der er forbundet med at skulle opbygge en tilværelse, når man vender hjem.

Det er vigtigt at anerkende udfordringerne. Det handler om at aftabuisere det frem for at glorificere det.

Par- og familieterapeut Nanna Hauch

Manglen på professionel hjælp fik Nanna Hauch til at gå sine egne veje, og hun besluttede sig for at bruge sine egne erfaringer fra livet som udlandsdansker til at gøre rådgivning af andre i samme situation til sin levevej. Hun tog derfor en uddannelse som par- og familieterapeut og har specialiseret sig i rådgivning til globalt mobile familier, der enten er ved at vende hjem fra et udlandsophold, eller overvejer at drage ud.

Hun siger: ” Da vi flyttede tilbage til Danmark i 2014, så kickstartede det processen, fordi det viste sig at være en ret svær hjemkomst. Det var svært for børnene, som var vokset op i et andet miljø. Det var svært for os som par, fordi vi havde forskellige ønsker. Der var en masse friktioner, og der var ikke nogle steder at få støtte. Ikke gennem den virksomhed vi blev sendt ud af, og da vi kom hjem, var der en manglende forståelse.”

Vil bryde tabuer

Siden sit karriereskift har Nanna Hauch samarbejdet med virksomheder, organisationer og selvstændige, så de kan blive bedre rustet til de forandringer, både de personlige og de professionelle, som et udlandsophold medfører. For hende handler det om at nedbryde det tabu, som mange forbinder med ikke selv at kunne håndtere private forhold.

Hun siger: ”For mig er det vigtigt at bryde tabuer, fordi jeg mener, at det har en pris at leve som udlandsdansker. Det er en mega differentieret gruppe. Der er udlandsdanskere, der bor i USA i 20 år, hvor de ender med at være immigrerede. Der er udlandsdanskere, som siger, at de lige skal prøve at bo i Spanien i et par år, så flytter de hjem igen. Der er enormt mange konstellationer, og det jeg er optaget af, er hvad det gør ved familiedynamikken, og hvordan vi bedst støtter de familier og par, der rykker rundt på den måde”.

Nanna Hauch har forståelse for, at det selvfølgelig ikke er alle udlandsdanskere, der oplever de udfordringer, som hun selv har kæmpet med, men hun påpeger, at det er vigtigt at italesætte de problematikker, så udfordringerne ikke bliver for omfangsrige og vokser de pågældende personer over hovedet.

Endvidere siger hun, at hun har fuld forståelse for dem, som har en hang til at glorificere livet som udlandsdansker, men hun mener ”… at det er stadigvæk en lille smule tabubelagt for privilegerede, ressourcestærke mennesker, der bor rundt omkring i verden for virksomheder, eller af egen drift, at det også kan have en slagside … Det er vigtigt at anerkende udfordringerne. Det handler om at aftabuisere det frem for at glorificere det.”

Gevinst for virksomhederne

Nanna Hauch mener, at der er en svær balancegang imellem hvor meget den virksomhed, som den globalt mobile medarbejder er udsendt af, skal støtte medarbejderen i de udfordringer, og medarbejderens eget ansvar for at håndtere de nye rammer og sikre, at det private bagland får ressourcer til at tilpasse sig.

Hun siger: ” … Jeg er med på, at det i princippet er noget, der ligger uden for virksomhedens ansvarsområde, men samtidig har virksomheden jo taget en medarbejder, som de gerne vil have til at performe ude i verden og vil have til at løse en opgave. Og som i mange tilfælde tager en familie eller en partner med, som lige pludselig skal til at agere i den setting. Lige pludselig, når det familiære grundlag ryster, bliver medarbejderen enormt udfordret.”

Hvad angår Nanna Hauchs egne erfaringer med at få det hele til at passe sammen, så manglede hun og hendes familie ”helt klart” noget støtte og nogle redskaber til at håndtere de omvæltninger, som der fulgte med deres udstationering. Hun mener, at det i sidste ende vil være til gavn for virksomhederne, hvis de bruger flere ressourcer på at ruste deres medarbejdere til de nye omgivelser.

Hun siger: ”Hvis hele baglandet krakelerer, eller det tager rigtigt lang tid at tilpasse sig, er min påstand, at så får man ikke det bedste ud af sine medarbejdere. Medarbejderne trives ikke. Det synes jeg helt sikkert manglede for os.”

Ifølge Nanna Hauch bør virksomhederne overveje at indføre mere vejledning til deres globalt mobile medarbejdere på lige fod med andre medarbejderudviklingstiltag, som f.eks. karriereudviklingssamtaler, sprogundervisning og lignende.

Med baggrund i sine egne erfaringer mener Nanna Hauch ikke, at virksomhederne behøver at vælge imellem de forskellige tiltag til at ruste deres medarbejdere. Hun siger: ” Jeg tror ikke det er enten eller. Jeg tror det er noget, der går hånd i hånd.” Og uddyber:

Det handler om at erkende det medarbejderen bliver sendt ud i. Enten vil medarbejderen gerne have en international oplevelse, og presser på. Eller også vil virksomheden gerne sende medarbejderen ud. Virksomheden må indse, at de ikke får særligt meget ud af den medarbejder, hvis de familiære forhold ikke er på plads.”

Den største læring er virkeligt at lære mig selv at kende, og at mine børn lærer sig selv at kende.

Par- og familieterapeut Nanna Hauch

Find dig selv

Selvom Nanna Hauch mener, at det er vigtigt at blive ordentligt forberedt, enten inden man rejser ud, eller inden man vender hjem, så har udlandsopholdene for hende og hendes familie også givet dem mange uundværlige oplevelser. De har lært enormt meget om sig selv og deres værdier:

Den største læring er virkeligt at lære mig selv at kende, og at mine børn lærer sig selv at kende. De bliver også tvunget ind i en proces, hvor det gælder om at tilpasse sig. Det handler om at finde ud af, hvem du er som menneske.”

For at sikre de bedst mulige forudsætninger for at et ophold bliver succesfuldt, er det vigtigt at forberede sig ordentligt. Nanna Hauch siger:

De skal forberede sig både praktisk og mentalt. Det handler om at være bevidst om udviklingen. Altså nu tager vi ud, og så ser vi, hvad der sker. Desuden handler det om løbende at afstemme sine forventninger, fordi det hele kan ændre sig undervejs. Det er vigtigt at få taget de nødvendige samtaler og løbende tage en status. Det er vigtigt at understrege, at man ikke kan forberede sig ud af alt. Og man huske at ting bare tager tid.”

På trods af de udfordringer, som familiens udlandsophold har medført, er hun dog ikke i tvivl om, om hun kunne finde på at gøre det igen. Alle fordelene opvejer trods alt de ulemper, opholdene har medført.

  • Synes du, det har været det hele værd?
  • Absolut. Ingen fortrydelse dér. Jeg kunne også sagtens finde på at gøre det igen, og også at hive mine børn med igen. I hvert fald de mindste af dem. Et af mine børn siger selv, at hun vil tilbage til udlandet.”

Faktaboks: Nanna Hauch CV (Uddrag)

Nanna Hauch er uddannet par- og familieterapeut samt Cand. Merc. i Interkulturel Ledelse fra CBS. Hun har flere  udstationeringer bag sig i bl.a. USA, Frankrig, og senest knap 6 år i Schweiz. Hun har tidligere bl.a. arbejdet med rådgivning og for store virksomheder, men er i dag specialiseret sig som par- og familieterapeut med fokus på globalt mobile familier, med det formål at fremme hurtigere og bedre trivsel i forbindelse med ud- og hjemstationeringer.

Læs mere på www.nannahauch.com


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *