Dansk Industris mand i USA: Eventyrlysten løber i mine blodårer

Artikel Mød en udlandsdansker

Louis Funder, der er leder af Dansk Industris to kontorer i USA, har i hele sit voksenliv haft en eventyrlyst, der har bragt ham vidt omkring i verden. Nu er han havnet i USA, og han skal derfor for første gang i sit liv prøve kræfter med livet som udlandsdansker, hvor han har hele sin familie med.

Louis Funder med sin familie (Foto: Privat)

Af David Laungaard Lose

For Louis Funder er eventyrlysten noget, der altid har siddet i ham. Nærmest halvdelen af hans voksenliv har han tilbragt i udlandet. Hvis det havde stået til ham selv, havde det derfor ikke krævet meget betænkningstid, da han blev tilbudt endnu et udlandseventyr: Denne gang som leder af Dansk Industris to amerikanske kontorer i Washington og New York.

Men i modsætning til tidligere udlandsophold var beslutningen ikke kun hans egen denne gang. Siden hans sidste udlandsophold har han fået stiftet familie, og den tæller i dag hans hustru samt hans tre børn. Det var derfor ikke længere blot Louis Funder, der skulle takke ja til tilbuddet, pakke sin kuffert og tage af sted.

Resten af familien skulle også tages med på råd, og blive enige om de havde lyst til at prøve at bo i USA, og dermed sige farvel til deres normale tilværelse på Østerbro, og goddag til nye omgivelser på den anden side af kloden:

Det er klart, at når man har tre børn, og en kone, der også har et job, så er der lige pludselig flere om at træffe beslutningen, så kommer ens eget behov i femte række. De andre gange, jeg har boet i udlandet, har det bare været mig, mig, mig. Denne gang handlede det om, at der var nogle andre, der også skulle finde sig til rette”.

Heldigvis delte Louis Funders familie hans eventyrlyst, og de blev enige om at udforske den nye tilværelse og tage nogle år i USA. Louis Funder siger selv om beslutningen:

Det var primært de faglige grunde og eventyret, der trak. Det løber i mine blodårer, så det var rimeligt ligetil. Det var mere et spørgsmål, om det var noget min familie kunne se sig i … Det har aldrig været på tale, at vi ikke alle sammen skulle afsted. Det skulle være et familieprojekt, og det har vi ikke fortrudt.”

Bønder eller sømænd

Louis Funder mener, at det altid har ligget i hans verdensopfattelse, at man skal ud at opleve verden, og dermed formes af de erfaringer man gør sig, når man er væk hjemmefra.

Han siger:

I Danmark er der jo en klassisk strid om, hvorvidt vi først og fremmest er en nation af bønder eller en nation af sømænd – sådan i overført betydning. Jeg tror på, at noget af det, der har formet Danmark allermest, har været vores evne til at kigge ud og rejse ud i verden, skabe handelsrelationer og lade os inspirere af andre. Jeg er, nok ikke overraskende, mest knyttet til sømandsfortællingen, og hver gang jeg er rejst ud, har det også været med det formål at få nye perspektiver på, hvordan ting kan gøres, blive klogere på mig selv og det værdisæt, jeg er vokset op med”.

En anden af årsagerne til Louis Funders fortsatte stræben efter eventyr, er, ifølge ham selv, at han og hans familie lærer enormt meget om dem selv, når de er udlands, og dermed er tvunget ud af deres normale trygge rammer. Ved at få en forståelse for andre kulturer, og andre måder at gøre tingene på, mener han, at det er givende og udviklende for ens selvopfattelse og ens værdisæt. Som han selv udtrykker det: ”Vi bliver hele tiden bombet med indtryk, og det er noget, vi lærer enormt meget af at navigere i.”

Og han uddyber: ” Man er selvfølgelig præget af, at man er vokset op et bestemt sted og i nogle bestemte rammer. Jeg mener, det er altid sundt, at afprøve det værdisæt igen og igen. Det tror jeg ikke, der er en bedre måde at gøre på end ved at rejse ud. På den måde er man jo helt bogstaveligt talt på en rejse, hvor man bliver klogere på sig selv og får opbygget en masse kompetencer”.

Nære relationer og tætte venskaber

Efter flere udlandsophold har Louis Funder lært, hvilke udfordringer det giver at rejse ud. Udfordringerne har ikke taget modet fra ham. Han har derimod fået en større forståelse for, hvad det ville kræve endnu engang at blive udlandsdansker.

Hverken Louis Funder eller hans kone fik nogen særlig hjælp til den nye tilværelse hjemmefra, men det var ikke noget problem for dem. Tværtimod. Som hjemmevante globetrottere tog de imod de nye udfordringer med stive arme, og stod selv for alt det praktiske. I processen fandt de selv ud af at række ud til deres lokale netværk, og fik på den måde opbygget et lokalt netværk blandt naboer, kollegaer og andre.

Han siger: ” Både min kone og jeg har været ude flere gange. Det er aldrig den lette løsning at rejse ud, og det er altid mere kompliceret end at blive hjemme. Man kaster sig selv ud på dybt vand, når man rejser ud, og der følger mange frustrationer med. Men når man har været ude mange gange, så ruster det én til noget af den høje bølgegang, man unægtelig også kommer til at møde. Man skal bare stå det igennem – og så løjer det af.”

Corona-pandemien, og særligt den begrænsede kontakt, kan have gjort mulighederne for at opbygge netværk i et fremmed land mere besværlige. Louis Funder og hans familie var dog heldige at have tilbragt en række år i USA inden corona-restriktionerne blev en del af hverdagen. Og i stedet medførte tiltagene med at begrænse sin omgangskreds, at de fik et tættere bånd til deres nærmeste netværk.

Ifølge Louis Funder så har han og hans familie følt sig meget velkommen i USA, og det har gjort det nemmere at falde til. Han siger: ” Vi er mødt med en ekstrem imødekommenhed og hjælpsomhed. På den måde har integrationen i USA været meget lettere, end hvad jeg f.eks. har oplevet i Frankrig eller Belgien.

Trækker aldrig stikket

Mulighederne for at opbygge relationer, og generelt at få en større indsigt i andre befolkninger og samfunds tilgang til tilværelsen, er noget som både Louis Funder og hans hustru ser som positive erfaringer ved at befinde sig i et udlandsophold. Man kommer ud af sin faste omgangskreds, og bliver presset til at være åben og imødekommende over for nye bekendtskaber:

”Derhjemme har man en fast omgangskreds, men når man er ude, står man fuldstændig nøgen, og har behov for at opbygge nogle relationer. Det gør, at man er meget mere åben, og det er noget af det mest fantastiske ved at bo i udlandet. Man får så mange sociale relationer på kort tid”.

Selvom Louis Funder åbenlyst besidder en stor eventyrlyst og nyder at leve som udlandsdansker, føler han og hans familie stadigvæk et behov for at bevare en tæt relation til Danmark. Louis Funder og hans familie føler sig danske, og han og hans hustru gør meget ud af at opfostre deres børn efter danske værdier, bevare deres danske modersmål, og fortsat opretholde et tæt bånd til Danmark.

Louis Funders arbejde med at rådgive danske virksomheder om amerikanske forretningsforhold giver ”en naturlig bro” til Danmark. Han ser derfor muligheden for at kombinere det at rejse ud med at bevare en tæt relation til Danmark, som en god kombination imellem de ting, det er vigtigt at give videre til sine børn.

Jeg har kun et fædreland, og jeg er ekstremt bundet til Danmark. Det er inspirerende at rejse ud i længere perioder, men det er også dejligt at komme hjem og bevare tilknytningen til Danmark”.

Kærligheden til et udlandsophold vil aldrig få ham til at klippe forbindelsen til Danmark endegyldigt:

Der er rigtigt mange ting, som er virkeligt positive ved det danske samfund, og det gør også, at det med at trække stikket for evigt, det kommer ikke til at ske. Siger jeg nu… (sagt med et smil)”


Faktaboks: Louis Funder CV (Uddrag)

  • 2018 – Nu: Leder af Dansk Industris kontorer i USA (Washington og New York)
  • 2008-2018: Forskellige stillinger hos DI, bl.a. med udstationering på 3 år til Bruxelles
  • 2006-2008: Fuldmægtig i Transport- og Energiministeriet
  • Uddannelse: Cand.scient.pol. (Københavns Universitet 2009).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *