Kulturforståelse og opbygning af netværk giver CBS-studerende fordele for fremtiden

Artikel Nyheder

Via de to studieretninger på CBS, Globe og Global SCLM, får studerende mulighed for længerevarende ophold på andre universiteter samt en større indsigt i fremmede kulturer. Studielederne bag uddannelserne mener, at de studerende for en vigtig forståelse for at opbygge netværk og skabe relationer.

Britta Gammelgaard, Bersant Hobdari og Pascale Florentsen er studieansvarlige for Globe og Global SCLM.

Af David Laungaard Lose

18 særligt udvalgte CBS-studerende har for nyligt fået besked. De er blevet udvalgt til at være en del af Globe-programmet (GLOBE = Global Learning Opportunities in Business Education), som er et samarbejde imellem CBS, CUHK, Chinese University of Hong Kong og University of North Carolina, Chapel Hill, USA. Udvælgelsen betyder for de studerende, at de i kommende tre semestre skal følges med samme antal studerende fra hvert af de andre universiteter, og dermed hjælpe hinanden med at få nye studier, nye kulturer og en enorm mængde indtryk og erfaringer til at gå op i en højere enhed, og dermed arbejde sammen om at fuldføre Globe-programmet.

Ordningen kaldes for ”kohorte”, og for Bersant Hobdari, der er professor og programchef for Globe-uddannelsen, giver det nogle helte unikke muligheder for de studerende, som de ikke ville opnå, hvis de blot havde valgt en almindelig udveksling som en del af deres studier.

Han siger: ” Hovedideen bag studiet er at give de studerende mulighed for at opleve andre universiteter og opbygge netværk i andre lande. Normale udvekslingsprogrammer giver ikke de studerende de samme muligheder for at opbygge relationer”.

Bersant Hobdari mener at i de mest udbredte udvekslingsprogrammer, som typisk er på et semester, kan de studerende ikke nå at få opbygget tætte relationer til de medstuderende, fordi de har så meget andet at fokusere på, og derfor ofte vælger ”den nemme løsning”, dvs. at omgås medstuderende som kommer fra det samme hjemland, eller lande med en nær tilknytning.

Bersant Hobdari mener også, at de Globe-studerende i langt højere grad end andre udvekslingsstuderende får tid til bedre at integrere sig i andre lande. Dette sker via studiets kohorte-opbygning med at følges med de samme studerende i 1,5 år, hvor de studerende skiftes til at være vært for hinanden. Dermed får de studerende allerede fra starten af studiet en god forståelse for at opbygge netværk og tætte relationer.

Netværk er vigtigt

De studerende, der bliver udvalgt til Globe-programmet fra CBS, læser på International Business (IB) bacheloruddannelsen. IB-uddannelsen er blandt de danske bacheloruddannelser med det højeste karakteradgangskrav og har årligt ca. 200 optagede. Ca. en tredjedel af dem vælger at søge ind på Globe-programmet, som de følger sideløbende med deres IB-uddannelse. Når de studerende har fuldført Globe-programmet, vender de tilbage til deres bacheloruddannelse for at færdiggøre den.

Studielederen Bersant Hobdari mener, at de studerende via Globe-programmet får konkrete indsigter i brancher og forretningsforståelse, som de kan bruge i deres videre uddannelsesforløb, men også vil kunne bruge når de skal ud på arbejdsmarkedet, og skal til at opbygge professionelle relationer.

Han siger, at studiet har fokus på at lære de studerende vigtigheden af at forstå fordelene ved at have et godt netværk. Både nuværende og tidligere Globe-studerende er alle en del af studiets studenterforening – Globe Alumni. Selvom Globe-programmet har haft mere end 15 årgange i tidernes løb, så har mange af dem stadigvæk en nær relation til deres tidligere studiekammerater.

Han siger: ”De studerende, der læser på Globe-programmet, bliver eksponeret for forskellige undervisningsformer. De lærer at opbygge forretninger i en international kontekst. At blive en del af sådan et netværk, er en kæmpe fordel for dem”.

Lært af erfaringerne

Erfaringerne fra udviklingen af Globe resulterede i at CBS for nogle år siden introducerede endnu en ny overbygning for de studerende: Global SCLM (Global Supply Chain & Logistics Management).

Udgangspunktet for at søge ind på Global SCLM, er at man allerede er studerende på en af de to bacheloruddannelser, International Business (IB) og International Shipping & Trade (IST). Fokus for Global SCLM er primært på logistik og forsyningskæder.

Studieleder for Global SCLM Britta Gammelgaard, er enig med sin kollega Bersant Hobdari, og mener, at det har mange fordele, at de studerende får mulighed for at være længere sammen med ligesindede fra andre universiteter. Britta Gammelgaard mener endvidere, at via Global SCLM får de studerende ”en bedre forståelse af andre kulturer, andre læringsstile og lærer mere om sig selv. Det er virkeligt godt for dem”.

Hun mener, at i modsætning til et almindeligt udvekslingsophold, får de studerende på Global SCLM bedre mulighed for at ”opbygge relationer og tage ansvar for andre studerende”. Hun uddyber: ”De studerende på Global SCLM får mulighed for at få konkret indsigt i en konkret branche, som de så også kan bruge i andre sammenhænge, så de behøver ikke nødvendigvis at ville søge beskæftigelse i branchen for at få brug for deres viden om globale logistik og forsyningskæder”.

Corona har givet udfordringer

I forskellig grad har den nuværende corona-pandemi haft en påvirkning på samfundene rundt omkring i verden. For både Bersant Hobdari og Britta Gammelgaard har pandemien haft stor betydning, da den har besværliggjort grundlaget for uddannelserne. De har været nødt til at rykke rundt på rækkefølgen på de forskellige studieophold, alt efter hvordan restriktionerne har været. De har været nødt til at tænke i alternative forløb for undervisningen, som primært har foregået online.

Særligt hvad angår mulighederne for at opbygge relationer, har Corona-pandemien udfordret de studerende, som også har besværliggjort planlægningen for de studieansvarlige.

Bersant Hobdari siger, at særligt to hold af de Globe-studerende har været hårdt påvirket af den nuværende situation. Han krydser derfor fingre for, at det næste hold, der skal starte til september, får en mere rolig studietid end de to foregående: ”Det (corona) har givet både praktiske og akademiske udfordringer. Vi krydser fingre for at det næste hold, der starter til september, får et mere roligt studie end de nuværende”.

Britta Gammelgaard er enig med sin kollega i, at de kommende studerende forhåbentlig får en studietid uden lige så mange udfordringer. Hun siger: ” Vi forsøgte at engagere de studerende så meget vi kunne online. Det var virkeligt krævende på grund af tidsforskellen mellem Kina, Canada og Danmark. Så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå fremover”.

Pascale Florentsen, der er specialkonsulent på Globe-programmet, kan dog også se noget positivt ved de udfordringer, corona-pandemien har givet. De udfordringer, som pandemien har medført, har virkeligt lært de studieansvarlige, at tilpasse sig til konstant skiftende udfordringer.

Hun siger: ”Corona har virkeligt lært os at tilpasse os til skiftende udfordringer. Det er en udvidet form for change management”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *