Blå blok uenige om ændring af stemmeregler

Artikel

De danske valgregler gør at udlandsdanskere er væsentligt dårligere stillet end borgere i andre lande, som vi normalt sammenligner os med. Næsten 150.000 udlandsdanskere kan dermed miste deres indflydelse på vigtige demokratiske rettigheder.

Alex Vanopslagh (LA) og Naser Khader (KF) er ikke enige i, om stemmereglerne for udlandsdanskere skal ændres. Foto: Steen Brogaard

Hos partierne i blå blok er man ikke helt enige om holdningen til, hvorvidt stemmereglerne skal ændres eller ej.

Hos Folketingets nyeste parti, Nye Borgerlige, mener man, at kun danske statsborgere skal have stemmeret ved valg i Danmark. Nye Borgerlige mener endvidere, at

Partiet ikke umiddelbart er bekendt med, at reglerne giver anledning til væsentlige problemer eller urimeligheder”. De ser derfor ikke noget behov for at ændre stemmereglerne.

Et andet af oppositionens partier, Liberal Alliance, synes generelt, at der skal være gode forhold for udlandsdanskere. Dog mener partiet ikke som sådan, at folk med dansk statsborgerskab, som bor i udlandet, bør kunne stemme til danske folketingsvalg. Liberal Alliance ønsker derfor ikke at ændre stemmereglerne.

Partiets politiske ordfører og retsordfører Alex Vanopslagh siger:
Vi er grundlæggende tilfredse med de nuværende regler i grundloven og i valgloven. Vi synes, det er naturligt, at der en sammenkædning af, hvor man beskattes, og hvor man kan stemme. I det ligger, at der gives valgret til folk, som forventer et udlandsophold under 2 år, eller som er udsendt i statens tjeneste eller lignede. Det synes vi er passende”.

En persons stemmeret kan betegnes som en vigtig demokratisk rettighed. Den udlægning er Liberal Alliance ikke helt enig i. Alex Vanopslagh siger:

Det er ikke en menneskeret at kunne stemme til generalforsamlingen, når man ikke betaler kontingent i foreningen. Og vi mener den nuværende situation er rimelig. Man kan heldigvis let genetablere sin stemmeret ved at komme tilbage til Danmark”.

”Vi synes det er mærkeligt”
Hos Liberal Alliances kollegaer i blå blok i Det Konservative Folkeparti har man en anden holdning. Partiet vil gerne forbedre vilkårene for udlandsdanskere, men ligesom Jørgen Elklit mener de, at det er ret kompliceret at ændre reglerne. Partiets retsordfører Naser Khader udtaler:

Vi synes, at der er mærkeligt, at man ikke kan stemme, når man stadigvæk har en tilknytning til Danmark og har følelser til Danmark. Så vi forstår det godt, at nogle ønsker at ændre reglerne. Vi vil gerne have, at udlandsdanskere får mulighed for at stemme ved danske valg, men det kræver en grundlovsændring. Det er derfor et opfattende maskineri, man skal sætte i gang for at ændre reglerne. Det er det, der er problemet”.

Naser Khader er nervøs for, at når man først åbner op for forhandlinger om en grundlovsændring, vil det åbne ”Pandoras æske”. Så er der mange andre ting, som har højere prioritet. Naser Khader nævner bl.a. forholdet imellem stat og kirke og Kongehuset, som noget de ikke ønsker at ændre.

Men hvis man derimod kan ændre stemmereglerne uden om grundloven, vil Naser Khader gerne støtte forhandlingerne. Han siger: ”Jeg er åben over for at ændre reglerne uden at åbne op for en grundlovsændring. Hvis der er nogle jurister, der har en løsning, så er jeg åben for at se på det”.

En ændring af valgloven for udlandsdanskere kan dog have lange udsigter. Ifølge valgkonsulent Christine Boeskov fra ministeriets valgenhed er en lovændring ikke en del af det kommende lovprogram for Social- og indenrigsministeriet, der er det ministerium der varetager valglovgivningen. Hun siger, at der ”ikke er nogen lovændring på tegnebrættet i den nuværende valgperiode”.

Det store antal af udlandsdanskere må derfor fortsat vente med at blive ligestillet med deres nordiske naboer, hvad angår stemmerettigheder.

Denne artikel er en del af vores miniserie om de danske stemmeregler. Du kan finde finde de andre artikler ved at følge linksene:

  • Professor og valgforsker Jørgen Elklit mener, at de danske valgregler er “i den skrappe ende”. Derudover kan du også læse mere om, hvordan valgreglerne er i andre lande i artiklen her
  • Partierne SF og Radikale Venstres retsordfører, Karina Dehnhardt og Kristian Heegaard, mener ikke umiddelbart at stemmereglerne bør ændres, men særligt de Radikales ordfører vil gerne tage en debat om en eventuel ændring, hvis der kan opnåes politisk enighed om det. Det kan du læse mere om her.

Disclaimer: De resterende af Folketingets partier er alle blevet kontaktet i forbindelse med denne artikel, men partierne har enten ikke haft mulighed for at deltage eller er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *